Skip to content

HVA GJØR VI?

Sammen med andre i vårt nettverk, i andre frivillige organisasjoner og med eksterne partnere, har vi utarbeidet tre ulike programmer.

1. Trening og læring

Direkte opplæring og trening med øvelser som skal fremme selvtillit og ferdigheter innen teamwork. Programmet har fokus på ulike ferdigheter (hard skills og soft skills) som skal gi innvandrere og flyktninger redskap til å lykkes i arbeidslivet.

2. Nettverksbygging

Å ha et nettverk bygger motstandskraft og gir medlemmene mulighet til å utføre sine oppgaver på en bedre måte. Vi gir dem mulighet til å bli medlem i et støttende fellesskap som ikke bare omfatter programmet, men hele gruppen.

3. Ut i arbeidslivet

Vi gir muligheten til deltakelse i arbeidslivet gjennom trening. Vi gir deltakerne opplæring i ferdigheter som kan være neste steg på reisen mot integrasjon.