Skip to content

HVEM ER VI?

Vårt mål er å fremme og implementere en nyskapende integreringsmodell for innvandrere og flyktninger i alle aldre i Norge. Vårt prosjekt vil inkludere alle områder av integrasjon, sosialt samvær, utdanning og jobb.

Vår visjon

Vårt mål er å gjøre det mulig for innvandrere å styrke sin egen livssituasjon. Samtidig vil vi berike det norske samfunnet. Vi vil utvikle treningsprogrammer, rådgivnings- og mentorprogrammer. Gjennom kunstaktiviteter og andre prosjekter vil vi stimulere til dialog og flerkulturelt samarbeid. Et av målene er å utvikle en online plattform som kan fungere som en hub for utveksling av erfaringer og kunnskap.